lunes, 19 de noviembre de 2018

Economía Social: encuentro entre académicos, administración y sector


 
O 8 de novembro tivo lugar na Facultade de Ciencias Económicas Empresarias o I Encontro Universidade Economía Social, un foro que nace co obxectivo de sentar as bases dunha colaboración estable entre a academia e o sector de Economía Social de Galicia.
 
O foro, moderado pola directora do CECOOP, Mª Teresa Cancelo, contaba coa participación tanto de docentes da USC especialistas no tema, como de persoas externas á universidade e coñecedores do sector. Isto permitiu que tivese lugar un debate variado no que se expoñía tanto a visión máis teórica como unha versión práctica da situación, o que permitiu aos asistentes desfrutar de un coloquio enriquecedor sobre as cooperativas galegas e o trato que se lle da na nosa comunidade autónoma.
 
Debido a esta dobre visión da economía social se puido conversar sobre os problemas que afronta a Economía Social en Galicia. Ten especial importancia a coordinación de ambas visións, teórica e prácticas, xa que normalmente son vistas como completamente opostas, cando en realidade son dúas caras da mesma moeda, que se deben traballar á vez para que as cooperativas consigan os seus obxectivos.Na exposición de Telmo Otero se mostrou a efectividade de este traballo conxunto no sector lácteo galego. Outras exposicións, como a de Ana Olveira, mostraban distintas liñas de investigación importantes en Galicia sobre Economía Social. Estas presentacións víronse complementadas por outras, que mostraron os recursos que a USC aporta ao servizo da Economía Social.
En definitiva, o foro estableceu un punto decisivo na relación entre a Universidade e a Economía Social en Galicia, que aporta grandes esperanzas a un sector en pleno desenvolvemento e que non recibe a atención necesaria a pesar do gran peso que ten na nosa economía.

Adrián Sánchez Cerneira
Alumno de 4º curso do Grado en ADE