domingo, 18 de octubre de 2015

Conferencia del Consejero Delegado del Banco Santander

José Antonio Álvarez, Consejero Delegado del Banco Santander, visitó la Facultad tras la firma del convenio que esta entidad tienen suscrito con la USC, para impartir una conferencia en la que mostró la situación actual y las perspectivas de futuro que vive la banca tras la crisis económica y financiera que estamos viviendo.
Ante una concurrida audiencia, el conferenciante fue presentado por el Rector de la USC, Juan Viaño, tras una intervención de bienvenida por parte de la Decana de la Facultad, Emilia Vázquez.

martes, 6 de octubre de 2015

Alumnos da Facultade participan nas Xornadas de APD

Un grupo de alumnos e alumna de 4º Grado de ADE e do Master en Dirección e Xestión Contable e Financeira da Facultade, participaron o pasado 30 de setembro na xornada "La fábrica del futuro: Claves para la transformación de la industria gallega", organizada por la ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD) en el Hotel Puerta de Camino de Santiago.

 
É esta unha manifestación clara da vontade de dita Asociación por apoiar a formación dos nosos estudantes e darlles a oportunidade de participar en foros dirixidos particularmente ao mundo profesional, permitíndolles así mezclarse con empresarios e directivos, e ir coñecendo os temas que atraen hoxe en dia á actualidade do sector empresarial.

Xornada informativa alumnos de 4º Grado


A facultade ofreceu o pasado mes de setembro unha xornada informativa aos alumnos e alumnas de 4º de grado en Economía e ADE, enmarcada no Plan de Acción Titorial (PAT) baixo o que vanse organizar no centro actividades, unhas colectivas e outras máis personalizadas, dirixidas a orientar aos estudantes en diferentes aspectos da súa vida académica e do seu futuro profesional.
 
Concretamente para os estudantes de último ano do Grado os obxectivos que pretende o PAT son:
 
  • Ofrecer apoio académico aos estudantes para configurar o seu proxecto académico
  • Ofrecer accións complementarias á docencia para a mellora da preparación profesional.
  • Orientar aos estudantes sobre opcións de inserción laboral e formación continua.
Neste contexto, na xornada informouse sobre a materia TFG, a proposta de actividades complementarias á docencia ao longo do curso, conferencias na facultade e difusión de outras organizadas por entidades colaboradoras, como a Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el Club Financiero de Santiago, y el Colexio de Economistas de A Coruña. Asimismo se ofrece na aula virtual información sobre convocatorias de premios aos que poderías concorrer os estudantes, prácticas e ofertas de traballo, e outros temas de interese.
 
Por último, dentro das actividades que pretender complementar a formación académica, informouse do Mes do Emprego que se vai desenvolver en febrero. Un conxunto de actividades encamiñadas á mellora da preparación profesional do alumnado, como obradoiros de marca persoal, habilidades sociais e directivas, fórmulas de búsqueda de emprego, elaboración curriculums, posicionamento en internet, comunicación, entrevistas de traballo, etc. Nese mes tamén vaise celebrar unha xornada informativa sobre a oferta de cursos de postgrao e master da Facultade.